Wat was het DUDOC-programma?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUDOC (Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten naar vernieuwing van de bètavakken) was een programma voor bètadocenten om een promotie-onderzoek te doen naar vernieuwingen in de bètavakken, naast hun baan op school (circa 0,4 fte). Het liep van van 2007-2014. De naam verwijst met een knipoog naar de architect Dudok: de onderzoekers als architecten van nieuw bètaonderwijs. 

 

Het programma was ingesteld door het Platform Bèta Techniek met steun van het ministerie van OCW, en werd gecoördineerd vanuit het Freudenthal Instituut van Universiteit Utrecht. 

 

Negentien docenten zijn in 2007 en 2008 gestart met hun onderzoek. Hun scholen kregen een vergoeding om een vervangende docent aan te stellen voor 0,6 fte, de tijd waarin de docenten hun onderzoek deden. De docent-onderzoekers kregen een onderzoeksomgeving op een universiteit.

 


Deze website is bij de beëindiging van DUDOC, eind 2014, gevuld met informatie over o.a.: de docent-onderzoekers, hun onderzoek, de organisatie en de evaluatie van het programma.