8 december 2021

Welke plaats neemt wetenschapsfilosofie in onze samenleving in?

2 min read
wetenschapsfilosofie

In veel beweringen die elk mens (ja, ook jij) doet, doet men een beroep op de wetenschappelijke kennis die hij of zij over dat onderwerp bezit, of denkt te bezitten. De intuïtie die de persoon in kwestie heeft ten aanzien van een bepaald onderwerp of een zekere wetenschappelijke stelling bepaalt hoe de uitspraak precies zal luiden. Deze inleiding laat al zien dat het moeilijk zal zijn om een duidelijk antwoord te geven op de vraag wat wetenschap nu werkelijk is, en wat het betekent voor de ‘gewone’ mens. De wetenschapsfilosofie is een discipline die dit soort vraagstukken tracht te ontrafelen. Hieronder lees je over vier onderdelen die in dit vakgebied vaak aan bod komen.

Empirisme

Als je je verder gaat verdiepen in de wetenschapsfilosofie, zul je merken dat het empirisme hierin een belangrijke rol speelt. Empirisme houdt de opvatting in dat je als wetenschapper kennis afleidt van experimenten en observaties van de werkelijk bestaande wereld. 

wetenschapsfilosofie

Sociaal constructivisme

In meer of mindere mate zijn filosofen van mening dat hun wetenschappelijke stellingen zijn beïnvloed door ‘externe’ factoren. Hieronder kun je zaken rekenen die te maken hebben met cultuur en afkomst. Ook sociale en politieke voorkeuren van wetenschappers kunnen hierin een rol spelen, zo wordt verondersteld. Sociaal constructivisme is een discipline die dieper ingaat op dit verschijnsel.

Wetenschappelijk realisme en instrumentalisme

Wetenschappelijk realisme is een manier van denken die erop duidt dat alles wat in het universum speelt totaal overeenkomt met wat (tot nu toe gedane) wetenschappelijke uitspraken inhouden. Het tegenovergestelde hiervan is instrumentalisme. Hierbij worden gestelde wetenschappelijke uitspraken ‘slechts’ als instrument gebruikt om waarnemingen te verklaren.

wetenschapsfilosofie

Analyse en reductionisme

In de wetenschappelijke wereld is goed analyseren een onmisbare eigenschap. Analyseren doe je normaliter met een open mindset. Reductionisme is er daarentegen op gestoeld dat alle facetten van bestuderen uiteindelijk te herleiden zijn naar verklaringen met een natuurwetenschappelijk karakter.